Det sker i Bjergby-Mygdal:


Generalforsamling BMI, i hallens cafeteria. Udover den ordinære generalforsamling vil der være oplæg v/Thomas Elefsen omkring planerne om et aktivitetsområde omkring hallen. Idrætsforeningen er vært ved aftensmad. Spisebilletter udleveres i Brugsen.

27-02-2019 18:00
Martin Lilholt Thomsen - Bjergby-Mygdal Idrætsforening


Generalforsamling i Bjergby Borger og Grundejerforening i Bjergby hallens cafeteria. Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før. BBG er vært ved en bid brød.

07-03-2019 19:00
Rasmus Rask


Kunst og hobbyudstilling
lørdag 9. marts & søndag 10. marts
Begge dage 11-16
Bjergby Mygdal Skole


09-03-2019 13:00
Susanne Klint Hansen


Aktivitetshuset Solhjem Generalforsamling 19. marts kl. 19.00
Forslag, der agtes stillet til generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.


19-03-2019 19:00


Bjergby-Mygdal Landsbyråd og Menighedsråd inviterer alle til det årlige Fællesmøde 28. marts 2019 kl. 19 i Bjergby-Mygdal Sognehus. Se opslag om mødet senere.

28-03-2019 19:00
Poul Fransen 42183320